Drugi teozofski avtorji

V tej kategoriji vam ponujamo elektronske knjige nekaterih bolj ali manj znanih teozofskih avtorjev.

JOHANNES VAN DER LEEUW se je rodil 26. avgusta 1893. Študiral je pravo in diplomiral z nalogo “Praktični idealizem”. Še za časa študija je ustanovil organizacijo Practical Idealism Association in začel objavljati revijo Regeneration, nato pa na univerzi v Leydenu doktoriral iz književnosti. Leta 1914 se je pridružil Teozofskemu društvu in postal tudi član njegovega notranjega kroga, leta 1921 pa še duhovnik Liberalne Katoliške Cerkve in dobil Subba Rowovo medaljo za svojo knjigo THE FIRE OF CREATION (Ogenj kreacije), klasično teozofsko delo. Poleg te je objavil še: A DRAMATIC HISTORY OF CHRISTIAN FAITH (Dramatična zgodovina krščanske vere), THE CONQUEST OF ILLUSION (Premagovanje utvare) in Gods in Exile (Bogovi v izgnanstvu). Leta 1930 je postal generalni tajnik Nizozemske sekcije Teozofskega društva, vendar pa po dveh letih zapustil ta položaj zaradi slabega zdravja in potem, ko je leta 1931 objavil pomemben članek pod naslovom REVELATION OR REALIZATION: THE CONFLICT IN THEOSOPHY  (RAZODEVANJE ALI URESNIČEVANJE: SPOR V TEOZOFIJI). Ta članek je pomemben teozofski document, v katerem avtor obravnava predmet razodetij v Teozofskem društvu in kako je to vprašanje povzročilo krize, ki se vlečejo do današnjih dni in so razlog za slabo stanje v teozofskih organizacijah. Po teh dogodkih se je preselil v Združene Države in deloval kot univerzitetni profesor in se posvečal operativnemu delu vzgoje otrok, v okviru New Education Fellowship. Veliko je potoval in prijateljeval s Krišnamurtijem. Leta 1934 je med enim od letov z letalom, ki ga je sam pilotiral, nekje nad Afriko zašel v peščeni vihar ter doživel nesrečo, ki je ni preživel.

Bogovi v izgnanstvu

Samozaložba Anton Rozman

Druga elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-43-3 (PDF)

Publikacija je brezplačna

JIDDUJA KRISHNAMURTIJA, ki se je rodil 12. maja 1895 v Mandanapalle v Južni Indiji v brahminski družini, je leta 1909 na obali v Adyarju “odkril” C. W. Leadbeater. Okoli leta 1889 naj bi H. P. Blavatsky povedala nekaterim svojim študentom, da je eden od namenov teozofskega gibanja tudi ta, da pripravi človeštvo na prihod Gospoda Maitreye, Učitelja Sveta vodnarjeve dobe. Po njeni smrti sta Annie Besant in Charles W. Leadbeater menila, da morata nadaljevati s tem delom, kar je pomenilo pripravo učenca, ki bo služil kot nosilec za Učitelja. Tako sta Jidduja pri 13-ih letih posvojila in ga poslala na šolanje v Anglijo. Leta 1911 sta ga postavila na čelo na novoustanovljene organizacije The Order of the Star in the East (Red Zvezde). Pred tem je šel Jiddu skozi posebno šolanje pod vodstvom C. W. Leadbeatra, med katerim naj bi prišlo tudi do stika z Mojstrom, rezultat katerega je tudi zapis, ki ga je C. W. Leadbeater uredil in izdal pod naslovom “Ob nogah učitelja.”

Leta 1929 je Jiddu zavrnil vlogo Učitelja Sveta, kakor so jo videli in izoblikovali tedanji voditelji in številni člani Teozofskega društva in razpustil Red Zvezde. Takrat je izjavil: “Resnica je dežela brez poti in ne morete se ji približati po nobeni poti, z nobeno religijo ali sekto. … Ker je Resnica brezmejna, nepogojena, nedostopna po kateri koli poti, je ni mogoče organizirati; in prav tako ne bi smeli oblikovati kakršne koli organizacije, ki bi ljudi vodila ali silila na katero koli določno pot. … Moja edina skrb je ta, da vzpostavim absolutno, nepogojeno svobodo človeštva.” Krishnamurti je svoje nadaljnje delo posvetil učenju človeštva, kako naj doseže to svobodo. Povsem se je posvetil dejavni vlogi neodvisnega predavatelja in pisca.

Jiddu Krishnamurti je umrl 17. februarja 1986.

Ob nogah učitelja

Samozaložba Anton Rozman

Druga elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-44-0 (PDF)

Publikacija je brezplačna

JIDDUJA KRISHNAMURTIJA smo nekoliko predstavili že v okviru njegove knjige Ob nogah učitelja, izdane ko je bil še najstnik. Potem, ko je leta 1929 zavrnil vlogo Učitelja Sveta, kakor so jo videli in izoblikovali tedanji voditelji in številni člani Teozofskega društva, je svoje nadaljnje delo posvetil učenju človeštva. Povsem se je posvetil dejavni vlogi neodvisnega predavatelja in pisca. Več kot šestdeset let, vse do svojega devetdesetega leta, je potoval po svetu in javno predaval ter se srečeval z milijoni ljudi vseh starosti in izvora ter jim govoril, da je mogoče spremembo družbe in mir v svetu doseči le s celovito spremembo v srcih in umih posameznikov. Govoril je, da se mora človek preko samo-spoznavanja osvoboditi vseh strahov, pogojenosti, avtoritet in dogem ter tako vzpostaviti red in psihološko preobrazbo. Nasilni svet ne more postati dober, ljubeč in sočuten brez te preobrazbe v posameznikih.

Več o njem na spletnih straneh: JIDDU KRISHNAMURTI ON THEOSOPHY WIKI, JIDDU KRISHNAMURTI ONLINE, JIDDU KRISHNAMURTI NET, THE LIFE OF KRISHNAMURTI, JIDDU KRISHNAMURTI ON KATINKA NET.

Njegova izvirna filozofija je pritegnila mnoge filozofe in znanstvenike. Tako je v letu 1984 je kvantni fizik David Bohm iz National Laboratory Research Center at Los Alamos, New Mexico, U.S.A. primerjal Krishnamurtijeva učenja s svojimi lastnimi revolucionarnimi teorijami na področju fizike – UVOD V UČENJA. Te primerjave sta v svoji člankih obdelala Thomas L. Germinario – THE QUANTUM METAPHYSICS OF DAVID BOHM – in Patrick Maxwell – THE ENIGMA OF KRISHNAMURTI.

Poseben pogled na projekt Učitelja Sveta predstavlja na svoji strani ALPHEUS Govert Schüller. Izviren pogled na Krishnamurtijevo učenje pa v svoji knjigi TAJNI NAUK, KRISHNAMURTI IN PREOBRAZBA predstavlja tudi Aryel Sanat. Nekoliko šaljiv, a nadvse zanimiv pa je tudi prispevek anonimnega avtorja WHAT DID KRISHNAMURTI TEACH?

Krishnamurtijeva učenja so si na Slovenskem prizadevali objaviti predvsem trije prevajalci, in sicer Ana Plut, Danilo Celan in Miha Jenšterle. V nadaljevanju vam ponujamo povezave do njihovih prevodov.

Nujnost spremembe

Osvoboditev od znanega

O pravilni vzgoji in izobraževanju

Vzgoja in izobraževanje in pomen življenja

Meditacije

Dialog s samim seboj

O ljubezni

Notranje cvetenje

Meditacije 1969

Miha Jenšterle je prevode Krishnamurtijevih del objavil na svoji spletni strani, kjer boste našli naslednja besedila: KRISHNAMURTI – GRADITELJ ALI RUŠITELJ?OSVOBODITEV OD ZNANEGAPLAMEN POZORNOSTIŽIVLJENJE PRED NAMIPOZORNA ZAVESTALI LAHKO VEMO, KAJ JE DOBRO ZA LJUDI.

Krishnamurtijeva učenja so v slovenskem jeziku dostopna tudi v obliki podnaslovljenih videov; našli pa jih boste na spletni strani Krishnamurtijeve fundacije: DIREKTORIJ (poiščite slovenščino) – SEZNAM VIDEOV.

Na spletni strani Studia 12 pa boste našli krajšo predstavitev  Krishnamurtijevega učenja in pisanja, ki sta jo prispevali prevajalka Ana Plut in učiteljica na Duhovni univerzi, Darja Cvek Mihajlović – UČENJA KRISHNAMURTIJA.

ARYEL SANAT (Miguel Angel Sanabria) je leta 1972 diplomiral in leta 1976 doktoriral iz filozofije na Univerzi v Miamiju, ZDA, nato pa predaval na oddelku za filozofijo in religijo na Ameriški univerzi v Washingtonu. Še posebej je raziskoval življenje in delo Jidduja Krishnamurtija ter svoja spoznanja strnil v knjigi The Inner Life of Krishnamurti: Private Passion and Perennial Wisdom (Notranje življenje Krishnamurtija: zasebna strast in večna modrost), Quest books, 1999.

V knjigi Aryel prepričljivo razbija številne priljubljene mite o Krishnamurtiju, zlasti tega, da je slednji zanikal obstoj teozofskih mojstrov in preziral ezoterično stran duhovne poti. Sanat dokazuje, da je imel Krishnamurti bogato in intenzivno ezoterično življenje. Poleg tega so bile resnice starodavne modrosti, kot so jih razkrili mojstri, resničnost Krishnamurtijevega vsakdanjega življenja, od njegovega otroštva do smrti. Ta zgodba o Krishnamurtijevem notranjem življenju pomembno prispeva k boljšemu razumevanju Krishnamurtijevega življenja in idej ter njegovih pogledov na teozofijo, budizem, nauke Gurdijeva – dejansko na celotno sodobno duhovnost.

The Inner Life of Krishnamurti

Tajni nauk, Krishnamurti in preobrazba

Samozaložba Anton Rozman

Prva elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-78-5 (PDF)

Publikacija je brezplačna

ALEKSANDER BERZIN se je rodil leta 1944 v Patersonu v New Jerseyu v ZDA. Leta 1965 je diplomiral na oddelku za orientalske študije na Rutgers University, doktoriral pa leta 1972 na oddelku za vzhodne jezike, sanskrt in indijske študije na Harvard University. Svoje nadaljnje raziskovanje je posvetil budizmu in postal učenec Tsenzhab Serkong Rinpocheja, asistenta Dalai Lame in ob tem deloval kot Dalai Lamin arhivar in občasno tudi kot prevajalec. Leta 1998 se je vrnil na zahod in začel pripravljati svoje neobjavljena besedila za spletno stran, posvečeno študiju budizma. Leta 2011 je spletno stran arhivirala Bodleian Library, tako da je postala del zbirke elektronskih arhivov in rokopisov Univerze v Oxfordu.

Spletna stran BERZIN ARCHIVES vsebuje informacije o budizmu, budističnih besedilih, tibetanski kulturi in drugih povezanih temah.

Zmotni tuji miti o Šambali

Samozaložba Anton Rozman

Prva elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-77-8 (PDF)

Publikacija je brezplačna

RENATO DE GRANDIS je bil rojen leta 1927 v Benetkah, kjer je na Conservatorio di Musica Benedetto Marcello študiral klavir, dirigiranje, kompozicijo in muzikologijo. Kot študent je osvojil prvo nagrado iz kompozicije na tekmovanju, ki ga je organizirala javna RAI, nato pa še na nacionalnem tekmovanju v kompoziciji. Leta 1959 se je preselil v Darmstadt v Nemčiji, kjer je ustvaril večino svojih glasbenih del: dve operi, štiri simfonije, dvanajst sonat za klavir itd. Na področju glasbe si je tako ustvaril mednarodno priznan položaj kot izjemen predstavnik sodobne glasbe. Leta 1987 se je Renato vrnil v Italijo in opustil delovanje na področju glasbe, da bi se lahko v celoti posvetil preučevanju kabale, budizma in teozofije. Postal je aktiven član sekcije Teozofskega društva v Italiji in s skupino mladih članov društva ustanovil Centro internazionale studi e ricerche teosofiche, Cervignano (Mednarodni center teozofskih študij in raziskav v Cervignanu). Napisal je več del, med katerimi izstopajo: Teosofia di base (Osnove teozofije), Teosofia contemporanea (Teozofija za sedanji čas), Theos-Sophia, Abhidharma e Psicologie Occidentali (Abidharma in zahodne psihologije). Objavil pa je tudi komentarja del Helene P. Blavatsky, Book of Dzyan (Knjiga Dzyan) in The voice of the silence (Glas tišine). Umrl je leta 2008.

Šambala - mit, realnost

Samozaložba Anton Rozman

Prva elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-76-1 (PDF)

Publikacija je brezplačna

PATRICK GILLMAN BOWEN se je rodil 29. junija 1882 v Kenmaru na Irskem. Bil je najmlajši sin Roberta Bowena, ki je bil osebni študent gospe H. P. Blavatsky. Kapitanu P. G. Bowenu je bila namenjena akademska kariera, nad čemer pa ni bil preveč navdušen, tako da je zapustil Irsko in se odpravil v Južno Afriko, kjer se je pridružil obveščevalnemu oddelku South African Mounted Rifles (vojaške policije). Prav v tej službi je razvil globok interes za domorodne jezike in načine mišljenja, ki so kasneje predstavljali bistvo njegovega lite­rarnega dela. V Afriki je preživel več kot dvajset let in navdušenje nad jezi­kovno kulturo domorodcev ga je privedlo v stik z resničnimi starešinami plemen. Na ta način je srečal tudi atlaškega Berbera, iniciranega učitelja, Mehla Moya, ki ga je uvedel v svoje okultno bratstvo. Višji redovi tega bratstva so imeli naziv “Tisti, ki vedo”, nad njimi, na vrhu hierarhično urejene organizacije, pa se je nahajal “Starodavni”. P. G. Bowen je to afriško tradicijo bolj podrobno predstavil v članku, ki je bil avgusta 1927 objavljen v reviji The Theosophist pod naslovom THE ANCIENT WISDOM OF AFRICA. Na Irsko se je vrnil leta 1922, kjer ga je George William Russell (A. E.) nominiral za predsednika društva Hermetic Society v Dublinu, ki je nastalo leta 1885 kot veja Hermetic Society iz Londona. Društvo na Irskem je združevalo tudi številne literate in je spod­budilo renesanso irske literarne ustvarjalnosti. Na prošnjo A. E. je P. G. Bowen leta 1933 objavil izjemno knjigo o notranjem življenju z naslovom The Occult Way (Okultna pot), ki prinaša lekcije iz praktičnega okultizma. Umrl je 30. julija 1940.

Njegova dela je na svoji spletni strani objavil Gunnar Larson, vendar pa ta spletna strani ni več dostopna, zato tu objavljamo še nekatera pomembna dela P. G. Bowena: THE OCCULT WAY – QUESTIONS AND ANSWERS, THE SIGNIFICANCE OF CEREMONIAL, WHAT I OWE TO A BOOK. Nekoliko več o njem pa boste zvedeli na spletni strani: PATRICK G. BOWEN ON THEOSOPHY WIKI.

Okultna pot

Samozaložba Anton Rozman

Prva elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-74-7 (PDF)

Publikacija je brezplačna

CURUPPUMULLAGE JINARAJADASA (16. december 1875 – 18. junij 1953) je bil šrilanški učenjak, predavatelj in pisec, ki je med leti 1945 in 1953 služil kot četrti predsednik Teozofskega društva. Bil je dovršen jezikoslovec in izvirni tolmač teozofije, ki je v obdobju petdesetih let predstavljal svoja spoznanja po domala vseh deželah sveta. Tekoče je govoril v angleščini, francoščini, italijanščini, španščini in portugalščini ter sinhalščini in tamilščini. Teozofi po celem svetu so ga naslavljali z “Brat Radža”, saj je bil predvsem poslanec ljubezni in lepote ter vneto predajal to sporočilo v svojih zapisih in predavanjih – bil je ljubitelj življenja v vseh oblikah ter goreče nudil pomoč, kjer je bila ta potrebna. Kot predsednik Teozofskega društva je še posebno skrb namenil ohranjanju bogatih arhivov društva in poskrbel, da so bili objavljeni nekateri dragoceni dokumenti iz zgodovine društva.

V svojem nastopnem govoru ob izvolitvi na položaj Teozofskega društva je med drugim povedal: “Vsak teozofski krog bi moral postati mogočna enota, ki poraja ideje, še posebej ideje, ki jih danes potrebuje svet, da bi lajšale boj za obstanek. Vzemite, na primer, mogočno in dinamično idejo, ki predstavlja naše “osnovno povelje” o Univerzalnem Bratstvu človeštva. Predstavljajte si svet, ki ga povečini naseljujejo ženske in moški, ki ne da le verjamejo, ampak so tudi dejansko odkrili resnice, vrojene v tem načelu; ali bi se potem ženska ali moški sploh spraševala, kateri rasi pripada nekdo drug, kateremu Bogu se priklanja? Kako bi takšni civilizaciji sploh lahko prišlo do vojn? Kako bi sploh lahko obstajala takšna razlika med revščino in neobčutljivim razkošjem?”

Več na CURUPPUMULLAGE JINARAJADASA ON THEOSOPHY WIKI.

Njegova dela so dostopna na naslednji strani INTERNET ARCHIVE – JINARAJADASA.

Skrivnost življenja in oblik

Samozaložba Anton Rozman

Prva elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-75-4 (PDF)

Publikacija je brezplačna

NILAKANTA SRI RAM je bil peti predsednik Teozofskega društva, ki je zasedel ta položaj med leti 1953 in 1973. Delovanju za Teozofsko društvo se je posvetil že kot mlad pomočnik tedanje predsednice Annie Besant in bil vključen v njene socialne, politične in vzgojne dejavnosti ter kot pomočnik urednika časopisa New India. Kot predsednik društva pa je veliko potoval in predaval po celem svetu. Spodbujal je v prihodnost usmerjen, odprt odnos do teozofije in delovanja društva. Raje kot podrobnosti je poudarjal načela. S svojim delovanjem je spodbudil nevsiljivo revolucijo v društvu, razširil in poglobil njegovo vizijo ter ga osvobodil nevarnosti kristalizacije idej. Globlje razumevanje teozofije je skušal uravnotežiti s sodobno znanostjo, zlasti na področju sociologije.

Ob izvolitvi za predsednika Teozofskega društva je med drugim povedal: “Da bi bilo naše društvo resnično teozofsko društvo in da bi lahko napredovalo ter izpolnilo svoje poslanstvo, morajo njegovi člani utelešati način življenja, v katerem obstaja zmeraj globlje uresničevanje bratstva in odprtemu nebu nad zemljo podobno, stalno širše obzorje mišljenja, ki prinaša človeškemu duhu vedno nova sporočila. Naša dolžnost je, da delujemo za nov red, v katerem bodo vse stvari drugačne kot so sedaj, v katerem bodo imele drugačen namen in drugačno lepoto, kajti vsak človek bo v določeni meri uresničil svojo sorodnost in dolžnost do drugih ljudi, ne, do celotnega življenja, vključno z našimi mlajšimi brati, živalmi.”

Misli za aspirante I.

Samozaložba Anton Rozman

Prva elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-81-5 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Misli za aspirante II.

Samozaložba Anton Rozman

Prva elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-82-2 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Z uporabo te strani se strinjate z namestitvijo piškotkov, kot je opisano v naši Politiki zasebnosti.