Drugi teozofski avtorji

V tej kategoriji vam ponujamo elektronske knjige nekaterih manj znanih teozofskih avtorjev.

J. Van der Leeuw se je rodil 26. avgusta 1893. Študiral je pravo in diplomiral z nalogo “Praktični idealizem”. Še za časa študija je ustanovil organizacijo Practical Idealism Association in začel objavljati revijo Regeneration, nato pa na univerzi v Leydenu doktoriral iz književnosti. Leta 1914 se je pridružil Teozofskemu društvu in postal tudi član njegovega notranjega kroga, leta 1921 pa še duhovnik Liberalne Katoliške Cerkve in dobil Subba Rowovo medaljo za svojo knjigo THE FIRE OF CREATION (Ogenj kreacije), klasično teozofsko delo. Poleg te je objavil še: A DRAMATIC HISTORY OF CHRISTIAN FAITH (Dramatična zgodovina krščanske vere), THE CONQUEST OF ILLUSION (Premagovanje utvare) in Gods in Exile (Bogovi v izgnanstvu). Leta 1930 je postal generalni tajnik Nizozemske sekcije Teozofskega društva, vendar pa po dveh letih zapustil ta položaj zaradi slabega zdravja in potem, ko je leta 1931 objavil pomemben članek pod naslovom REVELATION OR REALIZATION: THE CONFLICT IN THEOSOPHY  (RAZODEVANJE ALI URESNIČEVANJE: SPOR V TEOZOFIJI). Ta članek je pomemben teozofski document, v katerem avtor obravnava predmet razodetij v Teozofskem društvu in kako je to vprašanje povzročilo krize, ki se vlečejo do današnjih dni in so razlog za slabo stanje v teozofskih organizacijah. Po teh dogodkih se je preselil v Združene Države in deloval kot univerzitetni profesor in se posvečal operativnemu delu vzgoje otrok, v okviru New Education Fellowship. Veliko je potoval in prijateljeval s Krišnamurtijem. Leta 1934 je med enim od letov z letalom, ki ga je sam pilotiral, nekje nad Afriko zašel v peščeni vihar ter doživel nesrečo, ki je ni preživel.

Bogovi v izgnanstvu

Samozaložba Anton Rozman

Druga elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-43-3 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Jidduja Krishnamurtija, ki se je rodil 12. maja 1895 v Mandanapalle v Južni Indiji v brahminski družini, je leta 1909 na obali v Adyarju “odkril” C. W. Leadbeater. Okoli leta 1889 naj bi H. P. Blavatsky povedala nekaterim svojim študentom, da je eden od namenov teozofskega gibanja tudi ta, da pripravi človeštvo na prihod Gospoda Maitreye, Učitelja Sveta vodnarjeve dobe. Po njeni smrti sta Annie Besant in Charles W. Leadbeater menila, da morata nadaljevati s tem delom, kar je pomenilo pripravo učenca, ki bo služil kot nosilec za Učitelja. Tako sta Jidduja pri 13-ih letih posvojila in ga poslala na šolanje v Anglijo. Leta 1911 sta ga postavila na čelo na novoustanovljene organizacije The Order of the Star in the East (Red Zvezde). Pred tem je šel Jiddu skozi posebno šolanje pod vodstvom C. W. Leadbeatra, med katerim naj bi prišlo tudi do stika z Mojstrom, rezultat katerega je tudi zapis, ki ga je C. W. Leadbeater uredil in izdal pod naslovom “Ob nogah učitelja.”

Leta 1929 je Jiddu zavrnil vlogo Učitelja Sveta, kakor so jo videli in izoblikovali tedanji voditelji in številni člani Teozofskega društva in razpustil Red Zvezde. Takrat je izjavil: “Resnica je dežela brez poti in ne morete se ji približati po nobeni poti, z nobeno religijo ali sekto. … Ker je Resnica brezmejna, nepogojena, nedostopna po kateri koli poti, je ni mogoče organizirati; in prav tako ne bi smeli oblikovati kakršne koli organizacije, ki bi ljudi vodila ali silila na katero koli določno pot. … Moja edina skrb je ta, da vzpostavim absolutno, nepogojeno svobodo človeštva.” Krishnamurti je svoje nadaljnje delo posvetil učenju človeštva, kako naj doseže to svobodo. Povsem se je posvetil dejavni vlogi neodvisnega predavatelja in pisca.

Jiddu Krishnamurti je umrl 17. februarja 1986. Njegova predavanja, razgovori, članki in pisma so ohranjeni v okoli 70-tih knjigah in stotinah audio in video posnetkih. Več v JIDDU KRISHNAMURTI – IZBOR ČLANKOV (v pripravi).

Ob nogah učitelja

Samozaložba Anton Rozman

Druga elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-44-0 (PDF)

Publikacija je brezplačna