Izbori člankov

V tej kategoriji vam bomo ponudili elektronske knjige, katerih vsebina povzema članke in biografije avtorjev, ki so bile izvorno objavljene na stari spletni strani Teozofija v Sloveniji.

Zgodovinarji pravijo, da je znanost izšla iz metafizike, da je zgrajena na njej in da so bile glavne pretekle znanstvene revolucije dejansko metafizične revolucije. Tudi nekateri med najbolj uglednimi znanstveniki zadnjega pol stoletja pravijo, da je metafizika osrednjega pomena za vso znanost.

David Bohm: “Mislim, da je naše najpomembnejše skupno spoznanje, da je metafizika temeljna za vsako vejo znanosti. Metafizika je … nekaj, kar prežema vsako področje in kar na različne in subtilne načine pogojuje razmišljanje vsakega človeka, četudi se tega ne zavedamo. Metafizika je skupek predpostavk o splošnem redu in strukturah obstoja. Zdi se jasno, da ima vsakdo nekakšno metafiziko, tudi če misli, da je nima … Praktični ‘trdoglavi’ posameznik ima zelo nevarno vrsto metafizike, ki se je ne zaveda… Takšna metafizika je nevarna zato, ker zanjo značilno, da domneve in sklepanja zamenjujejo neposredno opazovana dejstva, zaradi česar ta ostajajo skoraj nespremenljivo prikovana v strukturo misli … Potrebna je zavestna kritika lastne metafizike, ki vodi do sprememb…. Na ta način metafizika preneha biti gospodar človeka in postane njegov služabnik, ki nudi vedno spreminjajoč in razvijajoč se red njegovemu celotnemu razmišljanju.” – David Bohm, ‘Further Remarks on Order’ in C.H. Waddington, ed., Towards a Theoretical Biology: 2 Sketches (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1969), str.41f – Dodatno branje: THE BOHM-KRISHNAMURTI PROJECT.

Prva knjiga je izbor člankov Alekseja Dolgoruki-Urijevski, ameriškega pisca in urednika spletne strani www.parascience.org, ki naslavlja in predstavlja svoj pogled na nekatere temeljne pojme v okviru ezoterične tradicije kot so ezoterizem, okultizem, humanizem, altruizem, …

Aleksej Dolgoruki - Izbor člankov

Samozaložba Anton Rozman

Prva elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-54-9 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Ponujamo vam še nekaj zanimivih pogledov tega avtorja: WHAT IS THEOSOPY?WAS THEOSOPHY SUBORNED?METAPHYSICS: “THE PROBLEM”.