Izbori člankov

V tej kategoriji vam bomo ponudili elektronske knjige, katerih vsebina povzema članke in biografije avtorjev, ki so bile izvorno objavljene na stari spletni strani Teozofija v Sloveniji.

Zgodovinarji pravijo, da je znanost izšla iz metafizike, da je zgrajena na njej in da so bile glavne pretekle znanstvene revolucije dejansko metafizične revolucije. Tudi nekateri med najbolj uglednimi znanstveniki zadnjega pol stoletja pravijo, da je metafizika osrednjega pomena za vso znanost.

David Bohm: “Mislim, da je naše najpomembnejše skupno spoznanje, da je metafizika temeljna za vsako vejo znanosti. Metafizika je … nekaj, kar prežema vsako področje in kar na različne in subtilne načine pogojuje razmišljanje vsakega človeka, četudi se tega ne zavedamo. Metafizika je skupek predpostavk o splošnem redu in strukturah obstoja. Zdi se jasno, da ima vsakdo nekakšno metafiziko, tudi če misli, da je nima … Praktični ‘trdoglavi’ posameznik ima zelo nevarno vrsto metafizike, ki se je ne zaveda… Takšna metafizika je nevarna zato, ker zanjo značilno, da domneve in sklepanja zamenjujejo neposredno opazovana dejstva, zaradi česar ta ostajajo skoraj nespremenljivo prikovana v strukturo misli … Potrebna je zavestna kritika lastne metafizike, ki vodi do sprememb…. Na ta način metafizika preneha biti gospodar človeka in postane njegov služabnik, ki nudi vedno spreminjajoč in razvijajoč se red njegovemu celotnemu razmišljanju.” – David Bohm, ‘Further Remarks on Order’ in C.H. Waddington, ed., Towards a Theoretical Biology: 2 Sketches (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1969), str.41f – Dodatno branje: THE BOHM-KRISHNAMURTI PROJECT.

Prva knjiga je izbor člankov ALEKSEJA DOLGORUKEGA – URIJEVSKEGA, ameriškega pisca in urednika spletne strani www.parascience.org, ki naslavlja in predstavlja svoj pogled na nekatere temeljne pojme v okviru ezoterične tradicije kot so ezoterizem, okultizem, humanizem, altruizem, …

Aleksej Dolgoruki - Izbor člankov

Samozaložba Anton Rozman

Prva elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-54-9 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Ker spletna stran www.parascience.org ni več dostopna vam ponujamo še nekaj zanimivih pogledov tega avtorja: SAMOZATAJEVANJE – ZLONAMERNO DARILO RELIGIJE!WHAT IS THEOSOPY?WAS THEOSOPHY SUBORNED?METAPHYSICS: “THE PROBLEM”HEALING: WHAT A MESSHEALING – WHAT IS IT? HOW DOES IT WORK?HERE WE ALL ARE, SO?

GEORGE WILLIAM RUSSELL je bil ključna oseba irske književne renesanse in vzvišen primer resničnega mistika. Nikoli ni bil doktrinarni teozof in si ni delal utvar glede pomanjkljivosti teozofskega gibanja, ampak je uspel globoko razviti svojo lastno zavest ter izpeljati resnično duhovno prebuditev. Svoje izkušnje je popisal v knjigi THE CANDLE OF VISION, ki je eden izmed najbolj pomembnih zapisov mističnega življenja. Obstaja težnja, da na mistika gledamo kot na vzvišeno osebo, ki je odmaknjena od trivialnega vsakdanjega življenja in vsrkana v višje življenje. Vendar pa ne more biti nič, kar bi bilo bolj zavajajoče in oddaljeno od resničnega pomena misticizma, od resnične potrebe po mističnem vpogledu v življenje pri vseh ljudeh. Da bi zaokrožili sliko o AE, izboru člankov dodajamo EXTRACTS FROM AE MEMORIAL ISSUE OF THE CANADIAN THEOSOPHIST in še dve knjigi v pdf formatu: GEORGE WILLIAM RUSSELL – ARTICLES in GEORGE WILLIAM RUSSELL – VERSES, ki sta bili izvorno pripravljeni kot elektronski izdaji spletne teozofske revije Theosophy Forward. Nekoliko več o avtorju pa boste zvedeli še na spletnih straneh: GEORGE WILLIAM RUSSELL ON THEOSOPHY WIKI in GEORGE WILLIAM RUSSELL ON KATINKA.NET ter v knjigi THE GREEN BOOK: Writings on Irish Gothic, Supernatural and Fantastic Literature.

V predgovoru h The Candle of Vision je George William Russell zapisal:

Ko sem v svoji sobi in gledam stene, ki sem jih poslikal, vidim tam odseve osebnega življenja, ko pa pogledam skozi okna, vidim živo naravo in krajine, ki jih niso naslikale roke. Tudi ko meditiram, čutim v slikah in mislih, ki me obdajajo, odseve osebnosti, vendar pa so tudi v duši okna, skozi katera lahko  vidimo podobe, ki jih ni ustvarila človeška, ampak božanska domišljija. Po svojih zmožnostih sem poskušal poročati o božanskem redu in razlikovati med samo-zasnovano fantazijo in tistim, kar je prišlo iz višje sfere. Te retrospektive in meditacije so prizadevanja umetnika in pesnika, da poveže svojo vizijo z vizijo vidcev in piscev svetih knjig ter odkrije, kateri del resnice je v teh domišljijah. – A. E.

Pisal je tako kot je živel, resnicoljubno in iskreno!

George W. Russell - Izbor člankov

Samozaložba Anton Rozman

Prva elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-65-5 (PDF)

Publikacija je brezplačna

PATRICK GILLMAN BOWEN se je rodil 29. junija 1882 v Kenmaru na Irskem. Bil je najmlajši sin Roberta Bowena, ki je bil osebni študent gospe H. P. Blavatsky. Kapitanu P. G. Bowenu je bila namenjena akademska kariera, nad čemer pa ni bil preveč navdušen, tako da je zapustil Irsko in se odpravil v Južno Afriko, kjer se je pridružil obveščevalnemu oddelku South African Mounted Rifles (vojaške policije). Prav v tej službi je razvil globok interes za domorodne jezike in načine mišljenja, ki so kasneje predstavljali bistvo njegovega lite­rarnega dela. V Afriki je preživel več kot dvajset let in navdušenje nad jezi­kovno kulturo domorodcev ga je privedlo v stik z resničnimi starešinami plemen. Na ta način je srečal tudi atlaškega Berbera, iniciranega učitelja, Mehla Moya, ki ga je uvedel v svoje okultno bratstvo. Višji redovi tega bratstva so imeli naziv “Tisti, ki vedo”, nad njimi, na vrhu hierarhično urejene organizacije, pa se je nahajal “Starodavni”. P. G. Bowen je to afriško tradicijo bolj podrobno predstavil v članku, ki je bil avgusta 1927 objavljen v reviji The Theosophist pod naslovom THE ANCIENT WISDOM OF AFRICA. Na Irsko se je vrnil leta 1922, kjer ga je George William Russell (A. E.) nominiral za predsednika društva Hermetic Society v Dublinu, ki je nastalo leta 1885 kot veja Hermetic Society iz Londona. Društvo na Irskem je združevalo tudi številne literate in je spod­budilo renesanso irske literarne ustvarjalnosti. Na prošnjo A. E. je P. G. Bowen leta 1933 objavil izjemno knjigo o notranjem življenju z naslovom The Occult Way (Okultna pot), ki prinaša lekcije iz praktičnega okultizma. Umrl je 30. julija 1940.

Njegova dela je na svoji spletni strani objavil Gunnar Larson, vendar pa ta spletna strani ni več dostopna, zato tu objavljamo še nekatera pomembna dela P. G. Bowena: THE OCCULT WAY – QUESTIONS AND ANSWERS, THE SIGNIFICANCE OF CEREMONIAL, WHAT I OWE TO A BOOK. Nekoliko več o njem pa boste zvedeli na spletni strani: PATRICK G. BOWEN ON THEOSOPHY WIKI.

Patrick G. Bowen - Izbor člankov

Samozaložba Anton Rozman

Prva elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-66-2 (PDF)

Publikacija je brezplačna

BORIS DE ZIRKOFF se je rodil na samem začetku dvajsetega stoletja v Sankt Petersburgu Lidiji Dimitrijevni Hahn, ki je bila sestrična Helene Petrovne Blavatsky, in Mihailu Vasiljeviču de Zirkoffu, ki je bil general v ruski imperialni armadi. Leta 1923 se je preselil v ZDA, v teozofsko skupnost v Point Lomi, kjer je deloval do leta 1942, ko se je preselil v Los Angeles in začel uresničevati projekt zbranih del HPB. Pri tem je bil odvisen zgolj od donacij, ki jih je prejemal s celotnega sveta. Obsežna korespondenca (ki se sedaj nahaja v Henry S. Olcott Memorial Library na sedežu Teozofskega društva v Ameriki) razkriva njegovo predanost temu projektu, znanstven pristop in tople prijateljske odnose, ki jih je stkal s številnimi teozofi, knjižničarji, akademiki in drugimi, ki so podpirali njegovo delo. Leta 1944 je začel izdajati revijo Theosophia, v kateri je zagovarjal predvsem temeljna teozofska načela, kakor so bila predana v začetku sodobnega teozofskega gibanja, in opozarjal na okostenelost teozofskih organizacij, ki so predstavljale prej oviro kot pa spodbudo za promocijo teozofskih idej v svetu. Poleg tega je bil Boris de Zirkoff tudi izreden predavatelj, številna njegova predavanja pa so ohranjena v zvočnih in tekstovnih zapisih. Izboru njegovih člankov dodajamo še spominsko izdajo revije Theosophia, ki je izšla ob njegovi smrti: THEOSOPHIA – A LIVING PHILOSOPHY FOR HUMANITY.

Leta 1981, v letu njegove smrti, mu je predsednica Teozofskega društva, g. Radha Burnier, za njegov izjemen prispevek k teozofski literaturi izročila nagrado T. Subba Row Medal.

Boris de Zirkoff - Izbor člankov

Samozaložba Anton Rozman

Prva elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-67-9 (PDF)

Publikacija je brezplačna

V nadaljevanju vam ponujamo dve knjigi izborov člankov iz teozofskih revij Theosophia Borisa de Zirkoffa in Theosophical Digest, ki je revija sekcije Teozofskega društva na Filipinih. Članki so bili prvotno objavljeni na spletni strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI.

Revija Theosophia - Izbor člankov

Samozaložba Anton Rozman

Prva elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-79-2 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Revija Theosophical Digest - Izbor člankov

Samozaložba Anton Rozman

Prva elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-80-8 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Iz člankov, prvotno objavljenih na spletni strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI, smo pripravili še en izbor, posvečen meditaciji.

Spogledovanja z meditacijo - Izbor člankov

Samozaložba Anton Rozman

Prva elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-68-6 (PDF)

Publikacija je brezplačna

CURUPPUMULLAGE JINARAJADASA (16. december 1875 – 18. junij 1953) je bil šrilanški učenjak, predavatelj in pisec, ki je med leti 1945 in 1953 služil kot četrti predsednik Teozofskega društva. Bil je dovršen jezikoslovec in izvirni tolmač teozofije, ki je v obdobju petdesetih let predstavljal svoja spoznanja po domala vseh deželah sveta. Tekoče je govoril v angleščini, francoščini, italijanščini, španščini in portugalščini ter sinhalščini in tamilščini. Teozofi po celem svetu so ga naslavljali z “Brat Radža”, saj je bil predvsem poslanec ljubezni in lepote ter vneto predajal to sporočilo v svojih zapisih in predavanjih – bil je ljubitelj življenja v vseh oblikah ter goreče nudil pomoč, kjer je bila ta potrebna. Kot predsednik Teozofskega društva je še posebno skrb namenil ohranjanju bogatih arhivov društva in poskrbel, da so bili objavljeni nekateri dragoceni dokumenti iz zgodovine društva.

V svojem nastopnem govoru ob izvolitvi na položaj Teozofskega društva je med drugim povedal: “Vsak teozofski krog bi moral postati mogočna enota, ki poraja ideje, še posebej ideje, ki jih danes potrebuje svet, da bi lajšale boj za obstanek. Vzemite, na primer, mogočno in dinamično idejo, ki predstavlja naše “osnovno povelje” o Univerzalnem Bratstvu človeštva. Predstavljajte si svet, ki ga povečini naseljujejo ženske in moški, ki ne da le verjamejo, ampak so tudi dejansko odkrili resnice, vrojene v tem načelu; ali bi se potem ženska ali moški sploh spraševala, kateri rasi pripada nekdo drug, kateremu Bogu se priklanja? Kako bi takšni civilizaciji sploh lahko prišlo do vojn? Kako bi sploh lahko obstajala takšna razlika med revščino in neobčutljivim razkošjem?”

Več na CURUPPUMULLAGE JINARAJADASA ON THEOSOPHY WIKI.

Njegova dela so dostopna na naslednji strani INTERNET ARCHIVE – JINARAJADASA.

C. Jinarajadasa - Izbor člankov

Samozaložba Anton Rozman

Prva elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-69-3 (PDF)

Publikacija je brezplačna

ERNEST EGERTON WOOD se je rodil 18. avgusta 1883 v Manchestru v Angliji. Študiral je kemijo, fiziko in geologijo ter se že zgodaj zanimal za budizem in jogo ter se zaradi tega naučil tudi sanskrta. Za teozofijo se je začel zanimati potem, ko je prisostvoval predavanju Annie Besant. Pridružil se je loži Teozofskega društva v Manchestru in šel leta 1908 z Annie Besant v Indijo. Postal je eden od njenih pomočnikov in sodeloval tako z Annie Besant kot s Charlesom Webstrom Leadbeatrom. Vse od svojega prihoda v Indijo je Ernest Wood deloval na prevajanju indijskih klasičnih del in se posvetil tudi celovitemu preučevanju klasičnih yoga sistemov ob pomoči številnih hindujskih učenjakov. Ta študij se je odrazil v objavi številnih izvirnih prevodih znanih yoga besedil, kot so Bhagavad Gita, Patanjalijeve Yoga Sutre, Shankarina Viveka Chudamani. V svojih komentarjih k tem prevodom je Wood poskušal vsebovane filozofske ideje narediti uporabne za sodobno življenje. Njegova dela vsebujejo številna sklicevanja na njegove lastne praktične izkušnje glede teh vprašanj. Skupaj z njegovimi zgoščenimi razpravami o disciplini joge kot celote in njegovimi zgodnjimi deli o koncentraciji in urjenju spomina, predstavljajo Woodova dela celovit uvod v radža jogo. Svoje izkušnje v zvezi z delovanjem v društvu, o sodelovanju s C. W. Leadbeatrom, Annie Besant in Jiddujem Krišnamurtijem je popisal v svoji knjigi Is this Theosophy? (Ali je to teozofija?)

Ernest E. Wood - Izbor člankov

Samozaložba Anton Rozman

Prva elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-70-9 (PDF)

Publikacija je brezplačna

JIDDUJA KRISHNAMURTIJA, ki se je rodil 12. maja 1895 v Mandanapalle v Južni Indiji v brahminski družini, smo nekoliko predstavili že v okviru njegove knjige Ob nogah učitelja, izdane ko je bil še najstnik. Potem, ko je leta 1929 zavrnil vlogo Učitelja Sveta, kakor so jo videli in izoblikovali tedanji voditelji in številni člani Teozofskega društva, je svoje nadaljnje delo posvetil učenju človeštva. Povsem se je posvetil dejavni vlogi neodvisnega predavatelja in pisca. Več kot šestdeset let, vse do svojega devetdesetega leta, je potoval po svetu in javno predaval ter se srečeval z milijoni ljudi vseh starosti in izvora ter jim govoril, da je mogoče spremembo družbe in mir v svetu doseči le s celovito spremembo v srcih in umih posameznikov. Govoril je, da se mora človek preko samo-spoznavanja osvoboditi vseh strahov, pogojenosti, avtoritet in dogem ter tako vzpostaviti red in psihološko preobrazbo. Nasilni svet ne more postati dober, ljubeč in sočuten brez te preobrazbe v posameznikih.

Več o njem na spletnih straneh: JIDDU KRISHNAMURTI ON THEOSOPHY WIKI, JIDDU KRISHNAMURTI ONLINE, JIDDU KRISHNAMURTI NET, THE LIFE OF KRISHNAMURTI, JIDDU KRISHNAMURTI ON KATINKA NET.

Njegova izvirna filozofija je pritegnila mnoge filozofe in znanstvenike. Tako je v letu 1984 je kvantni fizik David Bohm iz National Laboratory Research Center at Los Alamos, New Mexico, U.S.A. primerjal Krishnamurtijeva učenja s svojimi lastnimi revolucionarnimi teorijami na področju fizike – UVOD V UČENJA. Te primerjave sta v svoji člankih obdelala Thomas L. Germinario – THE QUANTUM METAPHYSICS OF DAVID BOHM – in Patrick Maxwell – THE ENIGMA OF KRISHNAMURTI.

Poseben pogled na projekt Učitelja Sveta predstavlja na svoji strani ALPHEUS Govert Schüller. Izviren pogled na Krishnamurtijevo učenje pa v svoji knjigi TAJNI NAUK, KRISHNAMURTI IN PREOBRAZBA predstavlja tudi Aryel Sanat. Nekoliko šaljiv, a nadvse zanimiv pa je tudi prispevek anonimnega avtorja WHAT DID KRISHNAMURTI TEACH?

Jiddu Krishnamurti - Izbor člankov

Samozaložba Anton Rozman

Prva elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-71-6 (PDF)

Publikacija je brezplačna

JOY MILLS je bila predana članica Teozofskega društva, ki mu je služila tudi kot predsednica društva v Ameriki (1965-1974) in kot podpredsednica mednarodnega Matičnega društva (1974-1980). Ob tem je bila izjemno priljubljena tudi kot predavateljica, saj je obiskala številne države po svetu in predavala o reinkarnaciji, duhovnem življenju, psihologiji, zgodovini, filozofiji, književnosti in misticizmu. Vodila je tečaje o Tajnem nauku, Pismih Mojstrov Modrosti in Glasu tišine. Rada pa je tudi pisala in svoje članke (655) objavljala v teozofskih revijah ter objavila tudi več knjig, med katerimi posebno mesto zavzema Reflections on an Ageless Wisdom: A Commentary on the Mahatma Letters to A. P. Sinnett (Razmišljanja o Večni Modrosti: Komentar pisem Mojstrov A. P. Sinnettu), za katero je leta 2011 prejela tudi Subba Row Medal Teozofskega društva, ki se podarja za izjemne dosežke na področju teozofske literature. Ob njeni smrti je revija Theosophy Forward izdala elektronsko publikacijo PEARLS OF JOY (Joyini biseri).

Joy Mills - Izbor člankov

Samozaložba Anton Rozman

Prva elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-73-0 (PDF)

Publikacija je brezplačna

NILAKANTA SRI RAM je bil peti predsednik Teozofskega društva, ki je zasedel ta položaj med leti 1953 in 1973. Delovanju za Teozofsko društvo se je posvetil že kot mlad pomočnik tedanje predsednice Annie Besant in bil vključen v njene socialne, politične in vzgojne dejavnosti ter kot pomočnik urednika časopisa New India. Kot predsednik društva pa je veliko potoval in predaval po celem svetu. Spodbujal je v prihodnost usmerjen, odprt odnos do teozofije in delovanja društva. Raje kot podrobnosti je poudarjal načela. S svojim delovanjem je spodbudil nevsiljivo revolucijo v društvu, razširil in poglobil njegovo vizijo ter ga osvobodil nevarnosti kristalizacije idej. Globlje razumevanje teozofije je skušal uravnotežiti s sodobno znanostjo, zlasti na področju sociologije.

Ob izvolitvi za predsednika Teozofskega društva je med drugim povedal: “Da bi bilo naše društvo resnično teozofsko društvo in da bi lahko napredovalo ter izpolnilo svoje poslanstvo, morajo njegovi člani utelešati način življenja, v katerem obstaja zmeraj globlje uresničevanje bratstva in odprtemu nebu nad zemljo podobno, stalno širše obzorje mišljenja, ki prinaša človeškemu duhu vedno nova sporočila. Naša dolžnost je, da delujemo za nov red, v katerem bodo vse stvari drugačne kot so sedaj, v katerem bodo imele drugačen namen in drugačno lepoto, kajti vsak človek bo v določeni meri uresničil svojo sorodnost in dolžnost do drugih ljudi, ne, do celotnega življenja, vključno z našimi mlajšimi brati, živalmi.”

Nilakanta Sri Ram - Izbor člankov

Samozaložba Anton Rozman

Prva elektronska izdaja, 2022

ISBN: 978-961-6561-72-3 (PDF)

Publikacija je brezplačna

Anton Rozman - razmišljanja, članki, predavanja in digitalne publikacije

Samozaložba Anton Rozman

Prva elektronska izdaja, 2023

ISBN:

Publikacija je brezplačna

Z uporabo te strani se strinjate z namestitvijo piškotkov, kot je opisano v naši Politiki zasebnosti.